Συνάντηση με τους εργαζομένους του εργοστασίου λιπασμάτων στην Καβάλα

Σχόλια