ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙΡΑΣ:Μάνα μόνη, Μάνα Άνεργη Μάνα Χαμηλοσυνταξιούχος-Η δική μας Μάνα Χρόνια πολλά!

14-5-2017
Μάνα μόνη,
Μάνα Άνεργη
Μάνα Χαμηλοσυνταξιούχος
Μάνα με μισθό πείνας
Μάνα τροφός
Μάνα ζωοδόχος
Μάνα Αγάπης
Μάνα

Η δική μας Μάνα
Χρόνια πολλά!

Πηγή:Κάϊρας Γιάννης

Σχόλια