ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ:Μια παρέμβαση για το "πρόσωπο" /υπάλληλο των ΕΛΤΑ, των Παραιτηθείτε. Εγώ προσωπικά θα το χρησιμοποιούσα ως την καλύτερη διαφήμιση του δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης και υγείας.

23-6-2017


Μια παρέμβαση για το "πρόσωπο" /υπάλληλο των ΕΛΤΑ, των Παραιτηθείτε. Εγώ προσωπικά θα το χρησιμοποιούσα ως την καλύτερη διαφήμιση του δημοσίου συστήματος εκπαίδευσης και υγείας.
"Όσο και να καταστραφεί απο τα μνημόνια, πάλι η δημόσια παιδεία και υγεία ειναι καλύτερη απο την αντίστοιχη ιδιωτική γιατι τέτοια προβλήματα χαμηλου μορφωτικού επιπέδου και ψυχικής ασθένειας, θα τα είχε αντιμετωπίσει".

Πηγή:Stratos Georgoulas

Σχόλια