05/02/2011 Παπανδρέου


6-2-201805/02/2011
Παπανδρέου: "Δε θα υπάρξουν νέα μέτρα. Η κρίση είναι ευκαιρία (για συντονισμένη οιοκονομική διακυβέρνηση"

Πηγή:www.freedomtv.gr/video.php?v=42

Σχόλια