20/03/2015 Διαπραγματευόμαστε αλλά ταυτόχρονα κυβερνάμε κιόλας


20-3-2018

20/03/2015 Τσίπρας: "Η Ελλάδα δεν υποχρεούται σε υφεσιακά μέτρα. Ως προς τις μεταρρυθμίσεις, οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για τη συγκρότηση της λίστας των μεταρρυθμίσεων, για τη νομοθέτηση και την υλοποίησή τους."
Πηγή:www.freedomtv.gr/video.php?v=107

Σχόλια