28/04/2010 Προσωρινά μέτρα


 28-4-2018

 Καθημερινές υπομνήσεις τον καιρό των μνημονίων.
 Η πραγματική τέχνη της μνήμης είναι η τέχνη της προσοχής.

Πηγή:www.freedomtv.gr/video.php?v=152

Σχόλια