Ζωή Κωνσταντοπούλου:Η έκδοση σε χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστά αυτοτελή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας.


9-1-2017Η έκδοση σε χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστά αυτοτελή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της Ελλάδας. Πολλοστή παραβίαση.


Πηγή:twitter.com/ZoeKonstant

Σχόλια