Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την τελευταία επιζώσα του ολοκαυτώματος στο χωριό Λέχοβο

Σχόλια