Ζωή Κωσνταντοπούλου:Βαστίλη, έναρξη της μεγάλης πορείας! Δίπλα σε έναν άνθρωπο που παραμένει συνεπής και μαχητής Jean-Luc Mélenchon


19-3-2017
Βαστίλη, έναρξη της μεγάλης πορείας! Δίπλα σε έναν άνθρωπο που παραμένει συνεπής και μαχητής Jean-Luc Mélenchon


Πηγή:twitter.com/ZoeKonstant/status/843432595576819712

Σχόλια