ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ:Σήμερα γιορτάζουν τη δημοκρατία οι δήμιοι της.


24-7-2017

Σήμερα γιορτάζουν τη δημοκρατία οι δήμιοι της.
Εμείς θα γιορτάσουμε όταν την αποκαταστήσουμε.


Πηγή:Πλεύση Ελευθερίας Μαγνησίας

Σχόλια