21-02-2015 Τσίπρας:"Ο ελληνικός λαός το γνωρίζει. Έχει μια κυβέρνηση που θα του λέει πάντα την αλήθεια".


21-02-2015 
"Ο ελληνικός λαός το γνωρίζει. Έχει μια κυβέρνηση που θα του λέει πάντα την αλήθεια".

 Πηγή:www.freedomtv.gr/video.php?v=70

Σχόλια